De Patio, crisisbedden (For-K in K)

 

Behandelende arts

Dr. A. Verpraet

Tel. 056/245337

 

Contactpersonen

Voor info omtrent opgenomen jongeren: Mevr. Coorevits

Voor aanmeldingen 056/245211

 

Doelgroep

Inclusiecriteria:

-          Jongens of meisjes ( 12 -18 jaar)

-          MOF en/of POS statuut onder jeugdrechtbank

-          Psychiatrische problematiek

-          Regio West of Oost Vlaanderen

-          Crisissituatie

-          Jongere spreekt Nederlands

 

Exclusiecriteria:

-          IQ minder dan 70

-          Primair Seksueel delinquenten

-          Verslavingsproblematiek als primair probleem

-          Eerdere opname in For- K ( doorverwijzen naar hervalbed De Patio)

Bovenstaande exclusiecriteria zijn richtlijnen. Dit wil zeggen dat  we bij aanmelding steeds  een inschatting maken van elk individueel dossier.

 

Werking

Algemene aspecten

-          Capaciteit: 2 crisisbedden

-          Opnameduur: maximum 14 dagen, één keer verlengbaar met 14 dagen

-          Begeleiding en ondersteuning van de crisissituatie

 

Aanmelding en intake; Om tot een opname te komen worden volgende stappen gezet:

 

-          De aanmelding voor de opname gebeurt telefonisch via de consulente van desbetreffende jeugdrechtbank of betrokken hulpverlening.

-          Op basis van de telefonische aanmelding wordt beslist of jongere al dan niet in aanmerking komt.

-          Indien de jongere in aanmerking komt en er is plaats is er een onmiddellijke opname mogelijk.

-          Indien de jongere in aanmerking komt maar de bedden zijn bezet, kan het bed niet worden gereserveerd. De datum waarop het bed opnieuw vrijkomt wordt doorgegeven, de consulent dient opnieuw te bellen op de desbetreffende datum.

-          Indien er meer aanmeldingen zijn voor hetzelfde bed, krijgt de eerste beller voorrang (bellen kan vanaf 8u30).

 

 

Behandelprogramma

De time-out steunt op twee peilers:

-          Zorg Op Maat programma (individueel behandelprogramma)

-          Stappenplan ( met toenemende vrijheden)

 

Bij ontslag wordt samen met de consulent een adviestraject uit gestippeld.