intensieve behandeling
en begeleiding

De Patio is een forensisch jeugdpsychiatrische afdeling en behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een (vermoeden van) psychiatrische problematiek en  een juridisch statuut (MOF) bij de jeugdrechtbank.

Na een grondige observatieperiode biedt De Patio kwaliteitsvolle therapie aan tijdens een langdurige en intensieve behandeling van minimaal zes maanden. De behandeling gebeurt aan de hand van een duidelijk en concreet stappenplan.

De Patio maakt deel uit van Groep Zorg H. Familie die in West-Vlaanderen een sterke uitbouw heeft en actief is in ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Dagelijks zijn 800 medewerkers binnen de groep in de weer met het welzijn en de gezondheid van meer dan 1.000 bewoners en patiënten, verbonden door een gemeenschappelijk, hoger doel: de levenskwaliteit optimaliseren door mensen in onze zorg centraal te stellen. Groep Zorg verbindt en maakt sterk.

 

zorgvisie

De Patio is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van jongeren met psychische moeilijkheden die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. Door het langdurige en intensieve behandelaanbod wordt er een individueel, multidisciplinair behandelplan aangeboden op maat van de jongere.

 
lees meer

aanmelding & opname

Een aanmelding voor een opname in De Patio kan enkel door een consulent die verbonden is aan de jeugdrechtbank. De aanmelding wordt vervolgens besproken op het opnameteam. Indien de aanmelding weerhouden wordt, wordt de aanmelder terug gecontacteerd om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de jongere en zijn context. Op basis van dit gesprek wordt beslist of de jongere al dan niet wordt opgenomen.

Een opname start altijd met een observatieperiode van ongeveer 8 weken. Na die observatieperiode wordt beslist of de opname verlengd wordt of er een ander hulpverleningstraject meer aangewezen is.  

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Open Geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer