jongeren & familie

Is uw kind in behandeling in ons ziekenhuis? U wenst meer informatie over de rechten en plichten. Wat zijn de bezoekuren? Hoeveel kost een opname? 

Hieronder vindt u alvast de antwoorden op een aantal meest gestelde vragen.

openingsuren Brasserie Parkzicht

lees meer

Brasserie Parkzicht is gelegen in WZC Sint-Carolus en is bereikbaar via de buitendeur op het terras. De brasserie wordt uitgebaat door gemotiveerde vrijwilligers. Er kan iets genuttigd worden aan democratische prijzen (die geafficheerd zijn in de cafetaria).

Openingsuren:

 

Openingsuren

Maandag

14u - 17u30

Woensdag

14u - 17u30

Donderdag

14u - 17u30

Vrijdag

14u - 17u30

Zaterdag

14u - 17u30

een opname in De Patio?

lees meer

Een aanmelding voor opname in De Patio kan enkel door een consulent die verbonden is aan de jeugdrechtbank.

Indien - op basis van de aanmelding - de jongere in aanmerking komt voor een opname, volgt een intakegesprek met de jongere, de betrokken context (familieleden en/of begeleiders) en de consulent. Tijdens dit gesprek wordt informatie gegeven over de werking en wordt relevante informatie overgedragen in functie van een eventuele opname.

Na de intake volgt een advies en een beslissing over het al dan niet weerhouden van de jongere voor een opname.

opnameverloop?

lees meer

 • De opname start met een observatieperiode van ongeveer 8 weken
 • Na de observatieperiode volgt een adviesgesprek
 • Indien verdere opname in De Patio geadviseerd wordt, wordt het verblijf verlengd met minstens 6 maanden
 • Bij ontslag wordt er steeds advies gegeven in verband met het verdere hulpverleningstraject

wat breng ik mee?

lees meer

Kledij

 

 • Pyjama's
 • Pantoffels
 • Schoenen
 • Sportschoenen
 • Sportbroek (training)
 • 8 onderbroeken
 • 8 paar kousen
 • 5 broeken
 • 3 truien
 • 6 t-shirts
 • Jas
 • Beddengoed

 

Wasgerief

 

 • Toilettas
 • Kam
 • Tandenborstel en tandpasta
 • Beker
 • Zeep
 • Shampoo
 • 6 Handdoeken
 • 6 Washandjes
 • Zakdoeken
 • Deodorant in roller (geen glas en ook geen spuitbussen)
 • Scheergerief (indien je scheermesjes meebrengt, worden deze in bewaring gehouden)

wat kan ik nog extra meebrengen?

lees meer

 • Stripverhalen
 • Boeken
 • Game boy, PSP Street
 • Radio of draagbare CD/DVD speler 
 • MP3-speler (zonder camera en zonder mogelijkheid tot wifiverbinding)
 • Kaartspelen
 • Spelletjesboeken
 • Wekker (geen GSM als wekker)

wat breng ik niet mee?

lees meer

 • DVD-speler
 • Scharen, messen en andere wapens
 • Ijzeren kapstokken
 • Drugs, smartdrinks, alcohol
 • Glas en blik (flessen, kaders, glazen, blikjes drank, blikjes eten, ...)
 • Knikkers
 

mag ik roken in de Patio?

lees meer

Naar aanleiding van een wijziging in de wetgeving kan er op de Patio niet gerookt worden. Rookgerief kan je hier dus niet gebruiken en we bewaren dit ook niet op de afdeling. Indien er bij opname of terugkomst toch rookgerief meegebracht wordt, zal dat onmiddellijk terug meegegeven worden met de context.

wat gebeurt er bij agressie?

lees meer

Bij elke vorm van fysieke of dreigende agressie word je meteen naar je kamer gestuurd.

 • Bij het dreigen met fysieke agressie ga je vier uur uit de leefgroep. 
 • Bij het gebruik van fysieke agressie ga je vierentwintig uur uit de leefgroep. Indien de agressie zeer ernstig is en je een gevaar bent voor jezelf of voor het personeel kan je even in de afzonderingsruimte verblijven, al dan niet met fixatie. Bij fysieke agressie verwachten we van jou een herstelopdracht. 
 • Dreig je met fysieke agressie na 18u00 dan blijf je uit de leefgroep tot de volgende dag, tot na de overdracht van ’s morgens. Bij dreigen met fysieke agressie verwachten we van jou een herstelopdracht.
 • Ook vandalisme (materiaal opzettelijk stuk maken) kan niet. Je zal moeten instaan voor een deel van de herstelkosten (van je zakgeld) en/of een herstelopdracht uitvoeren. Je zal  anderhalf uur op kamer moeten blijven.
 • Bij elk moment dat je uit de leefgroep moet blijven, blijven we regelmatig bij je langskomen om naar jou te luisteren of om even te praten. Afhankelijk van jouw situatie kan je therapie verder volgen of niet.

is er onderwijs tijdens opname?

lees meer

De Patio is samen met De Korbeel een vestigingsplaats van de ziekenhuisschool Zeelyceum De Haan en draagt de naam PaKo. Dankzij PaKo krijgen de jongeren “onderwijs op maat” van professionele leerkrachten, dit in nauwe samenwerking met de thuisschool waar de jongere ingeschreven blijft. Er wordt ofwel individueel, ofwel in kleine groepjes gewerkt. De nadruk ligt niet enkel op het krijgen van onderwijs en het bijhouden van de schoolvakken, maar ook op het bijsturen van belangrijke school- en leerattitudes.

hoeveel kost een opname in de Patio?

lees meer

Gezien De Patio nog een project is vanuit de overheid, zijn er geen ziekenhuiskosten verbonden aan de opname. 

Als ouder zal u wel slechts 2/3de van uw kindergeld krijgen omwille van de plaatsing.

bezoekuren en belmomenten

lees meer

 • Altijd te bespreken en na overleg met de sociale dienst is er elke weekdag maximum 2 uur bezoek mogelijk tussen 17u00 en 21u00. In het weekend is er ook bezoek mogelijk. Er kunnen maximum 3 bezoekers langskomen per bezoekmoment.
 • Dagelijks kan er ook tien minuten gebeld worden naar één persoon naar keuze uit een lijst met goedgekeurde contacten.

patientenrechten

lees meer

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger en recht op pijnbehandeling. Lees meer.

persoonsgegevens

lees meer

Gegevensuitwisseling

 

De Patio is aangesloten bij COZO (Collaboratief zorgplatform). Dit is een elektronisch platform dat het mogelijk maakt dat verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis) waarmee uw kind een therapeutische relatie heeft, informatie kunnen delen in het kader van de continuïteit van de zorg. Vooraleer informatie wordt gedeeld wordt de toestemming aan u gevraagd.

 

Hoe?

Bij opname in het ziekenhuis zal de maatschappelijk werker of arts nagaan of u uw toestemming al hebt gegeven (bv. bij een vroegere opname in een algemeen ziekenhuis, bij de huisarts, of zelf via het e-health portaal of cozo-portaal). Indien u reeds uw toestemming heeft gegeven, hoeft u niets meer te doen. Indien u uw toestemming nog niet hebt gegeven, dan krijgt u de nodige informatie en de vraag om tot dit systeem toe te treden.

 

Wat?

Met uw toestemming is het mogelijk dat de verschillende behandelaars (huisarts, artsen van een ziekenhuis) informatie kunnen opvragen. Concreet worden de brieven die opgemaakt worden bij de opname en het ontslag beschikbaar gesteld in het COZO-platform voor de andere behandelaars.

U kunt ten allen tijde uw goedkeuring weer intrekken via uw huisarts, psychiater of via de cozo-website of e-healthportaal.

 

Meer informatie vindt u op www.cozo.be

 

Verwerking van persoonsgegevens - privacyreglement

 

GDPR, voluit de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), is een Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens. Deze wetgeving legt heel wat spelregels vast over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast moeten worden en hoe de gegevens afgeschermd moeten worden. Meer weten over GDPR? Klik hier

Via ons privacyreglement wensen wij u zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen het ziekenhuis wordt omgegaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Lees hier het volledige privacyreglement.

ombudsdienst: als u een vraag, een probleem of een klacht hebt

lees meer

Iedere medewerker in De Patio probeert u met de beste zorgen te omringen. Toch kan het gebeuren dat uw verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat u een vraag, een probleem of een klacht hebt. U kunt steeds bij elke medewerker van de afdeling uw vraag of klacht formuleren. Indien u samen niet tot een oplossing komt, spreek dan gerust het diensthoofd aan.

Indien het probleem onopgelost blijft, kunt u bij de interne ombudsvrouw van het ziekenhuis terecht: Mevr. Virginie Meesseman. Onze ombudsvrouw zal naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. U kunt haar bereiken

De mogelijkheid bestaat ook om rechtstreeks contact op te nemen met de externe ombudsvrouw mevr. Helene Cambien. Deze ombudsvrouw is geen personeelslid van het ziekenhuis. Mevr. Helene Cambien is elke vrijdag aanwezig in ons ziekenhuis van 9u tot 12u, bureel in de gang van de receptie. U kunt haar ook bereiken:

 • op het nummer: 0490 41 93 01
 • via e-mail: helene.cambien@ombudsfunctieggz.be 
 • adres: Overlegplatform GGZ W-Vlaanderen tav Helene Cambien, Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen

De externe ombudsdienst is ook elke weekdag bereikbaar en beschikbaar van 16:00 tot 18:00 via de chat https://overlegplatformgg.sittool.net/chat. De chat wordt steeds bemand door een onafhankelijke ombudspersoon die hiervoor opgeleid is. Indien verdere opvolging nodig is geeft de ombudspersoon met uw toestemming, de aanmelding door aan de ombudspersoon die gekoppeld is aan ons ziekenhuis.

Wij luisteren graag naar uw vragen of opmerkingen.

melden van incidenten en suggesties ter verbetering

lees meer

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft waarbij onze organisatie gericht is op continue verbetering. Mocht u - ondanks onze inspanningen om een maximale patiëntveiligheid en kwaliteit te garanderen - suggesties hebben om onze zorg verder te optimaliseren, dan vernemen wij dit uiteraard heel graag. Ook indien er zich een ongewenste gebeurtenis tijdens de behandeling heeft voorgedaan die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden bij uw kind, aarzel dan zeker niet dit te melden aan het diensthoofd van de afdeling of aan onze kwaliteitscoördinator. Uw waardevolle feedback en suggesties stellen ons zo in staat om onze zorg op een steeds hoger niveau tillen.

online hulpverlening

lees meer

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

open geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

 • een intensief residentieel aanbod
 • een kortdurend terugval aanbod
 • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer

Open Geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

Open Geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

 • een intensief residentieel aanbod
 • een kortdurend terugval aanbod
 • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer