zorgvisie

De Patio is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van jongeren met psychische moeilijkheden die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank.

Dankzij ons multidisciplinaire en gespecialiseerde zorgprogramma’s benaderen we elke jongere in z’n totaliteit. 

Onze visie

1. Jongeren respectvol behandelen en bejegenen als mens, niet enkel als iemand met een probleem.
2. Jongeren als persoon naar waarde schatten en hun problemen ernstig nemen.
3. De behandeling afstemmen op de persoonlijke noden van de jongere waarbij zowel de jongere als belangrijke derden participeren aan het behandel- en herstelproces.
4. De jongere zich veilig laten voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, waarbij er continu gewaakt wordt over een optimale patiëntenveiligheid.
5. Jongeren stimuleren om zelfstandig keuzes te maken opdat ze de regie over hun eigen leven zouden behouden.
6. Aandacht hebben voor de sterke kanten en de talenten van jongeren, waarbij ze aangemoedigd worden om zichzelf verder te ontplooien in functie van hun herstel.
7. Jongeren ondersteunen in hun omgang met hun kwetsbaarheden en beperkingen, en ze helpen om beter te functioneren in verschillende levensdomeinen (wonen, werk, school, gezin, sociale omgeving, etc.).

8. De jongere benaderen in z’n totaliteit, waarbij de diagnose en de behandeling gebeurt vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader.
9. De deskundigheid van alle teamleden maximaal inzetten en op elkaar afstemmen via multidisciplinair teamwork.
10. Onze behandelprogramma’s steeds verder optimaliseren in overeenstemming met de recentste wetenschappelijke inzichten (evidence-based).
11. Een continuïteit van zorg realiseren waarbij we steeds opteren voor de minst ingrijpende en meest doeltreffende zorgvorm voor de patiënt.
12. Individueel begeleiderschap opnemen.
13. Ieders privacy respecteren en te allen tijde het beroepsgeheim garanderen.
14. Als hulpverleners dagelijks het engagement aangaan om ons maximaal in te zetten om onze kernopdracht te verwezenlijken: kwaliteitsvolle zorg en behandeling bieden in combinatie met een excellente service.

kwaliteit

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. We zijn dan ook trots dat we in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis van de Benelux het internationale Qmentum kwaliteitslabel hebben behaald. Onze kwaliteitscultuur is zowel gericht op continue verbetering als op het transparant ter beschikking stellen van verschillende kwaliteitsmetingen.

lees meer

ethisch comité

Het ethisch verantwoord handelen heeft een belangrijke plaats in onze werking. Iedereen is immers uniek, heeft een eigen geschiedenis, normen, waarden en wensen. De uniciteit van elkeen maakt dat ethische dilemma’s soms niet uit te sluiten zijn.

lees meer

patiëntenrechten

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, etc.

lees meer

kenniscentrum

Wij delen onze expertise graag met de buitenwereld. In deze rubriek vindt u tal van presentaties en publicaties van de hand van onze artsen en medewerkers. Niet enkel onze expertise inzake psychiatrie maar ook onze vooruitstrevende expertise op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkersbeleid komen uitgebreid aan bod.

lees meer

eerder verbleef ik al in andere instellingen. hier is het beter, omdat zelfs de gesloten afdeling naar buiten toe werkt. dat wil zeggen dat je nooit helemaal van de buitenwereld afgesloten bent. gaandeweg krijg je meer vrijheid. het is dus niet zwart-wit,

T.B. (16 jaar) - De Patio

ik ben blij dat ik hier zit. ja, ik amuseer me hier. ik weet dat ik anders de weg kwijt zou geraken, dat ik op het slechte pad was.

T.S. (17 jaar) - De Patio

hier heb ik de tijd gevonden om alles eens op een rijtje te zetten. in het gewone leven komt dat er niet van. nu besef ik wat ik allemaal gedaan heb de voorbije jaren.

N.G. (17 jaar) - De Patio

Eerder verbleef ik al in andere instellingen. Hier is het beter, omdat zelfs de gesloten afdeling naar buiten toe werkt. Dat wil zeggen dat je nooit helemaal van de buitenwereld afgesloten bent. Gaandeweg krijg je meer vrijheid. Het is dus niet zwart-wit,

T.B. (16 jaar) - De Patio

Ik ben blij dat ik hier zit. Ja, ik amuseer me hier. Ik weet dat ik anders de weg kwijt zou geraken, dat ik op het slechte pad was.

T.S. (17 jaar) - De Patio

Hier heb ik de tijd gevonden om alles eens op een rijtje te zetten. In het gewone leven komt dat er niet van. Nu besef ik wat ik allemaal gedaan heb de voorbije jaren.

N.G. (17 jaar) - De Patio

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Open Geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer