zorgprogramma's

De Patio beschikt als intensieve behandeleenheid over verschillende gespecialiseerde zorgprogramma's:

 • een intensief residentieel aanbod
 • een kortdurend herval aanbod
 • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)

 

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de verschillende zorgprogramma's. 

Crisisopvang en observatie

ibe intensieve behandelingseenheid

De Patio is een intensieve behandeleenheid (IBE) type For-K (forensische unit) met een capaciteit van 7 behandelbedden

De opname start met een observatieperiode waarin er een psychiatrisch onderzoek plaats vindt, gesprekken met de context (familieleden en/of begeleiders) en observaties tijdens zowel individuele sessies, groepssessies als tijdens het leefgroepsgebeuren. Na de observatieperiode volgt een multidisciplinaire vergadering met als doelstelling: diagnose, advies, opstellen van een verder behandelplan en een zorgtraject in overleg met de consulent van de jeugdrechtbank, de context én de jongere.

Het individueel behandelplan binnen De Patio omvat:

 • een stappenprogramma met opbouw van verantwoordelijkheden en vrijheden
 • in een sterk gestructureerde setting (7 dagen op 7) 
 • met individuele therapieën en groepstherapieën
 • binnen een zeer aanklampende leefgroepswerking
 • in heel nauwe samenwerking met de betrokken context
 • met opvolging van medicatie
 • met somatische zorg
 • met onderwijs in samenwerking met externe partners

doelgroep

INCLUSIE

 • jongens tussen 12 en 18 jaar met een MOF-statuut én een (vermoeden van) psychiatrische problematiek
 • de Nederlandse taal voldoende beheersen
 • na intake een (minimale) bereidheid hebben tot opname

EXCLUSIE

 • seksuele delicten als primair probleem
 • verslavingsprobleem als primair probleem

Bovenstaande criteria zijn richtlijnen. Dat betekent dat bij aanmelding een inschatting wordt gemaakt van ieder individueel dossier.

doelstellingen

De uiteindelijke doelstelling is te werken aan re-integratie in de maatschappij.

Depressie en angststoornissen

hervalprogramma

Binnen De Patio is er 1 bed voor jongeren die reeds een FOR-K behandeling doorliepen (niet regiogebonden) en een korte heropname nodig hebben, omwille van agressie of andere problemen of als rustperiode.

doelgroep

De eerste voorwaarde is dat het gaat om een jongen die al een intensieve behandeling kreeg in een For-K eenheid (niet regiogebonden).

INCLUSIE

 • jongens tussen 12 en 18 jaar met een MOF-statuut én een (vermoeden van) psychiatrische problematiek
 • de Nederlandse taal voldoende beheersen
 • na intake een (minimale) bereidheid hebben tot opname

EXCLUSIE

 • seksuele delicten als primair probleem
 • verslavingsprobleem als primair probleem

Bovenstaande criteria zijn richtlijnen. Dat betekent dat bij aanmelding een inschatting wordt gemaakt van ieder individueel dossier.

doelstellingen

Begeleiding en ondersteuning van de crisissituatie:

 • zorg op maat d.m.v. een individueel behandelprogramma met geleidelijke instroom in de leefgroepswerking
 • aan de hand van een stappenplan waarbij de vrijheden kunnen toenemen 

Stemmings- en relatieproblemen

crisisbedden

Binnen de crisiswerking van De Korbeel zijn er 2 crisisbedden voor jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. De opnameduur bedraagt 14 dagen, één keer verlengbaar met 14 dagen.

doelgroep

 

INCLUSIE

 • jongens of meisjes tussen 12 en 18 jaar met een VOS of MOF-statuut én een (vermoeden van) psychiatrische problematiek waarbij er sprake is van een crisissituatie
 • afkomstig uit West- of Oost-Vlaanderen
 • de jongere spreekt Nederlands

EXCLUSIE

 • seksuele problematiek als primair probleem
 • verslavingsproblematiek als primair probleem

 

aanmelding

Een aanmelding voor crisisopname kan enkel door een consulent die verbonden is aan de jeugdrechtbank a.d.h.v. dit aanmeldformulier 

doelstellingen

Begeleiding en ondersteuning van de crisissituatie:

 • zorg op maat d.m.v. van een individueel behandelprogramma
 • aan de hand van een stappenplan waarbij de vrijheden kunnen toenemen

nieuws

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer