professionals

Aanmelding

 

Een aanmelding voor opname in De Patio kan enkel door een consulent die verbonden is aan de jeugdrechtbank. Voor een landurige opname dient onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Alleen als alle gegevens ingevuld worden, is de aanmelding officieel. Beroep doen op het kortdurend terugval aanbod kan via telefonisch contact met de coördinator van de Patio (056/24.52.02).

Eens we over alle gegevens beschikken, wordt de aanmelding besproken op het opnameteam dat telkens doorgaat de 4de maandag van de maand. Indien de aanmelding weerhouden wordt, wordt u gecontacteerd om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de jongere en zijn context. Op basis van dit gesprek wordt beslist of de jongere wordt opgenomen.  

 

Opname

 

  • De opname start met een observatieperiode van ongeveer 8 weken
  • Na de observatieperiode volgt een adviesgesprek
  • Indien verdere opname in de Patio geadviseerd wordt, wordt het verblijf verlengd met 6 maanden
  • Bij ontslag wordt er steeds advies gegeven in verband met het verdere hulpverleningstraject

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Open Geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer