over ons

De Patio is een forensisch jeugdpsychiatrische afdeling en behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een MOF statuut bij de jeugdrechtbank en een (vermoeden van) psychiatrische problematiek.

De Patio werd in 2007 opgericht door de Congregatie van de Zusters Heilige Familie uit Kortrijk waarbij hun charisma tot op vandaag blijvend richting geeft aan ons handelen. Sinds 2015 maakt De Patio deel uit van Groep Zorg H. Familie vzw, een groep van voorzieningen actief in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

artsen & medewerkers

Zowel artsen als medewerkers zijn verzekerd met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid. De artsen vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Met eventuele vragen over deze verzekeringen kan u terecht bij onze ombudsdienst.

onze visie op zorg

Wij benaderen elke jongere in z’n totaliteit, steeds vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader. De behandeling stemmen we steeds op de noden van de jongere af. We zorgen ervoor dat de jongeren zich veilig voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, door steeds optimale patiëntveiligheid te garanderen. Lees hier onze volledige zorgvisie.

bestuur

Om onze missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk en duurzaam te realiseren, werken het bestuur en de directie van het ziekenhuis overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur. Openheid en transparantie, integriteit, eerlijke en correcte informatie, collegialiteit en het afleggen van verantwoording zijn de basisprincipes, zowel in de werking van het algemeen bestuur (raad van bestuur en beheerscomité) in die van het dagelijks bestuur (directie), als in de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.

lees meer

onze cijfers

  • 7 bedden
  • 1 hervalbed
  • 2 crisisbedden

team

Coördinator 

Leila Nadji - 056 24 52 02

Behandelende arts

Dr. Van Lysebeth

Sociale dienst

Eline Vandevenne - 056 24 53 54

Psychotherapeut

Peter Deruyck

 

doelstellingen & strategie

De doelstellingen en de strategie van De Patio zijn uitgewerkt volgens de balanced scorecard (BSC) techniek (Kaplan en Norton). Per kritische succesfactor zijn een aantal meetbare indicatoren bepaald. Zodoende beschikt De Patio over een instrument voor het meten en managen van die elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie. Hier kan u ons strategisch plan raadplegen.

kwaliteit

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. We zijn dan ook fier dat we in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis van de Benelux het internationale Qmentum kwaliteitslabel hebben behaald. Onze kwaliteitscultuur is zowel gericht op continue verbetering als op het transparant ter beschikking stellen van verschillende kwaliteitsmetingen: inspectierapporten, de effectiviteit van ons behandelaanbod, de patiënttevredenheid, etc. Deze waardevolle feedback is voor ons een belangrijke hefboom in ons voortdurend streven naar de excellente kwaliteit van onze zorg.

lees meer

ethisch comité

Het ethisch verantwoord handelen heeft een belangrijke plaats in onze werking. Iedereen is immers uniek, heeft een eigen geschiedenis, normen, waarden en wensen. De uniciteit van elkeen maakt dat ethische dilemma’s soms niet uit te sluiten zijn. In het ethisch comité worden deze besproken met respect voor de waarden en normen van elk individu. Ook deelname aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt enkel na positieve advisering door het ethisch comité.

lees meer

patiëntenrechten

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger en recht op pijnbehandeling.

lees meer

kenniscentrum

Wij delen onze expertise graag met de buitenwereld. In deze rubriek vindt u tal van presentaties en publicaties van de hand van onze artsen en medewerkers. Niet enkel onze expertise inzake psychiatrie maar ook onze vooruitstrevende expertise op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkersbeleid komt uitgebreid aan bod. Indien u op zoek bent naar een bepaald vormingsaanbod kan u in deze rubriek meer info vinden.

lees meer

samenwerkingsverbanden

In kader van het realiseren van continuïteit van zorg hebben wij tal van actieve samenwerkingsverbanden met diverse partners binnen zowel de (geestelijke) gezondheidszorg als de welzijnssector.

netwerk geestelijke gezondheidszorg zuid west-vlaanderen

lees meer

Ons ziekenhuis maakt actief deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid West-Vlaanderen, een netwerk dat tot doel heeft de geestelijke gezondheidszorg in de regio verder te optimaliseren. Dit netwerk kwam tot stand naar aanleiding van ‘De gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ (www.psy107.be).

Meer informatie over dit netwerk vindt u op www.psyzuid.be 

west-vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context

lees meer

De Patio maakt deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (www.wingg.be) in kader van ‘De gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ (www.psy0-18.be).

breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer

Breng je identiteitskaart mee naar het ziekenhuis: de goede reflex

Voordelen van het meebrengen van je identiteitskaart naar het ziekenhuis
lees meer

Open Geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer