kinder- en jeugdpsychiatrie van de toekomst ligt in kortrijk

Op de vroegere site van campus Groeninge van het Guldensporencollege (het voormalige Sint-Jozefsinstituut) komt weldra een eigentijdse nieuwbouw voor de kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio, beiden behorend tot Groep Zorg H. Familie vzw. De Korbeel werd in 1974 als eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis erkend in Vlaanderen en is sindsdien een gevestigde waarde binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2007 volgde, als enige in West-Vlaanderen, de oprichting van een forensische jeugdpsychiatrische eenheid De Patio. In associatie met AZ Groeninge Kortrijk en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden recent ook 12 extra plaatsen voor dagbehandeling gecreëerd. Patrick Cokelaere (gedelegeerd bestuurder Groep Zorg H. Familie vzw): “De nood aan hooggespecialiseerde behandeling voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid blijft toenemen en in antwoord hierop hebben we ons oorspronkelijk aanbod van 30 behandelplaatsen doorheen de jaren kunnen uitbreiden naar een aanbod voor 52 kinderen en jongeren. Het spreekt voor zich dat onze infrastructuur ook dient mee te groeien.” De nieuwbouw zal 5 behandeleenheden omvatten: een forensische afdeling, een crisisafdeling voor adolescenten en eenheden voor respectievelijk peuters en kleuters, de lagere schoolleeftijd en de middelbare schoolleeftijd, inclusief een dagbehandelingsaanbod waarbij sterk ingezet zal worden op het betrekken van de ouder(s) bij de therapie en het herstel van de kinderen. Het ontwerp is gebaseerd op de meest actuele inzichten binnen de geestelijk gezondheidszorg waarbij de positieve impact van de natuur een centrale plaats krijgt. Bert Scheirlynck (architect): “Toegang tot de natuur en natuurlijk licht waren inderdaad belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp. Elke behandeleenheid beschikt over een eigen patiotuin en naast extra groenzones op de site, dringt ook het groen van het Groeningepark door tot diep in het gebouw.” Door zijn centrale ligging werd bij het ontwerp gestreefd naar een optimale integratie en verwevenheid van het project binnen zijn ruimere omgeving en het stedelijk leven. Zo zal een nieuwe fiets- en voetgangersdoorsteek de Langemeersstraat met het Groeningepark verbinden waardoor het binnengebied ook toegankelijk wordt voor de omwonenden en toevallige passanten zonder dat dit de geborgenheid en privacy van de kinderen en jongeren in het gedrang brengt.

De sloop van de oude schoolgebouwen werd reeds aangevat en eind augustus zal het terrein volledig vrij zijn in functie van het archeologisch onderzoek. De start van de bouwwerken wordt voorzien begin volgend jaar.

Naast een uitgebreid kinder- en jeugdpsychiatrisch aanbod voorziet het PZ H. Familie op dezelfde site in gespecialiseerde behandelprogramma’s voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid via ambulante raadplegingen, dagtherapie, volledige opname of psychiatrische thuiszorg. Ook deze infrastructuur zal de komende jaren onder handen genomen worden om het comfort voor zowel de patiënten als medewerkers te optimaliseren. Gelijktijdig zal ook het voormalige klooster van het Sint-Jozefsinstituut, gelegen aan het Plein, gerenoveerd worden. Olivier Peene (adjunct algemeen directeur): “Bedoeling is om de ondersteunende functies onder te brengen in het voormalige klooster zodat er extra therapiemogelijkheden kunnen gecreëerd worden binnen de bestaande infrastructuur van het ziekenhuis. Finaal zal dit resulteren in een centraal gelegen campus waarbij er een gespecialiseerd aanbod is voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.”